Wydawać by się mogło, że budowa ścian działowych to jeden z prostszych etapów budowy. Otóż trzeba wiedzieć, że ściany działowe, podobnie jak ściany nośne, należy murować zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzegać zasad na każdym etapie prowadzonych prac. W związku z tym prezentujemy najważniejsze zasady budowania ścian działowych. Przede wszystkim zaprawa lub klej powinny być prawidłowo dobrane do wykorzystanych elementów murowych. Trzeba również pamiętać o zachowaniu odpowiednich wiązań. W razie potrzeby należy wzmocnić mur i wykonać zbrojenie lub żelbetowe trzpienie. Mimo, że ściany działowe stawiane są wewnątrz budynku, należy pamiętać o dostosowaniu sposobu murowania do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

www.auraled.pl

Aby rozpocząć etap budowania ścian działowych, należy wcześniej rozszafować stropy i usunąć podpory montażowe. Warto jednak zadbać o odpowiednie obciążenie stropów, gdzie będą stawiane ściany działowe. Najlepiej ułożyć wzdłuż murowanej ściany materiał budowlany. Trzeba pamiętać, że budowę należy zaczynać od kondygnacji najwyższej i kończyć na najniższej. Pierwsza warstwa powinna zostać wykonana na przekładce, która uniemożliwi połączenie ściany ze stropem. W tym celu można wykorzystać folię lub papę. Z kolei dolną krawędź ściany należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się.

Poza tym trzeba pamiętać o stosowaniu elementów murowych o niskich poziomie wilgotności i unikać technologii wymagających wprowadzania dużej ilości wody do wnętrza budynku.

www.xxiv-ozhs.pl