Budowa domu to nie tylko znalezienie odpowiedniej działki, podłączenie mediów i zakup materiałów budowlanych. To również formalności, bez których nie można rozpocząć budowy. Warto jednak wiedzieć, że w ostatnim czasie znowelizowano ustawę i inaczej wygląda załatwianie formalności związanych z rozpoczęciem prac budowlanych.

Przedstawiamy kilka informacji odnośnie załatwiania zgody na budowę. Jeszcze do niedawna w prawie budowlanym widniał zapis, że nie można rozpocząć prac budowlanych bez uzyskania pozwolenia na budowę domu. Aby uzyskać taką zgodę, trzeba było wystąpić z wnioskiem do starostwa powiatowego i dołączyć odpowiednie dokumenty.

Czasem na uzyskanie zgody inwestorzy musieli czekać miesiącami. Od jakiegoś czasu budowa domu jednorodzinnego nie wymaga ubiegania się o pozwolenie. Teraz wystarczy złożyć wniosek z zawiadomieniem o rozpoczęciu budowy w starostwie powiatowym.

Do wniosku należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Dwa egzemplarze będą przeznaczone dla inwestora, jeden dla urzędu oraz jeden dla nadzoru budowlanego. Ponadto trzeba dołączyć dokument, w którym zawarte będą informacje odnośnie obszaru oddziaływania obiektu.

www.eurojezyki.com.pl

Następnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, urząd ma prawo zgłaszania zastrzeżeń do projektu. Jeżeli w tym okresie nie zostaną zgłoszone przez urząd żadne uwagi oznacza to, że można przystąpić do prac budowlanych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy dobudowujemy budynek do już istniejącego, konieczne jest pozwolenie na budowę.

drzwi zewnętrzne Projektant wnętrz Pruszków