Często się zdarza, że inwestorzy zachwyceni malowniczą lokalizacją działki, w pobliżu koryta rzeki czy jeziora oraz atrakcyjną ceną kupują działkę. Potem pojawia się problem, gdy okazuje się, że działka położona jest na terenach podmokłych. Co trzeba wiedzieć na temat budowy domu na terenach podmokłych? Tereny podmokłe charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych.

Często się zdarza, że wody gruntowe zalegają bardzo płytko pod powierzchnią ziemi. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim trudności podczas budowy domu oraz ograniczony wybór projektów. Jeżeli kupiłeś działkę na terenach podmokłych, zanim zaczniesz budowę, zasięgnij porady geologa.

Zbada on poziom wód gruntowych i oceni, czy w ogóle można w tym miejscu postawić budynek. Warto również skontaktować się z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie i dowiedzieć się czy zdarzają się podtopienia oraz czy poziom wód może stanowić niebezpieczeństwo dla domu i domowników. W przypadku, gdy geolog stwierdzi, że poziom wód nie jest bardzo wysoki i wyrazi zgodę na budowę domu, odpowiednio przygotuj działkę do budowy.

prowadnice do rolet zewnętrznych

Dobrym rozwiązaniem jest nawiezienie ziemi i wyrównanie terenu. Poza tym, jak już wcześniej zostało wspomniane, należy pamiętać, że są to tereny podmokłe przy wyborze projektu domu. Przy budowie należy zwrócić uwagę, aby beton był mocniejszy i szybko ulegał wiązaniu.

Aby zapobiec osiadaniu budynku i pęknięciom, trzeba pamiętać o stabilizacji konstrukcji narożników przy pomocy słupków wzmacniających.

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim. narzędzia i materiały budowlane